Programma MHOOB5

 

09.15-10.00u    Ontvangst met koffie/thee

10.00-10.10u    Opening door de dagvoorzitter

10.10-11.25u     Plenaire lezingen

10.10-10.45u       Prof. dr. Bram Orobio de Castro – Hoogleraar Orthopedagogiek, Universiteit van Amsterdam

Achter de agressie: Nieuwe inzichten in redenen voor agressief gedrag door jongeren met een LVB en hoe die ons helpen beter te behandelen
Het is vaak moeilijk je te verplaatsen in iemand die zich agressief gedraagt. Maar juist het begrijpen (zonder moreel oordeel) van de redenen achter een agressieve gedraging kan ingangen bieden voor behandeling. De afgelopen jaren blijkt steeds meer dat de redenen voor schijnbaar identiek agressief gedrag per jongere met een LVB sterk kunnen verschillen, waarbij schijnbaar kleine gebeurtenissen voor sommige jongeren grote triggers van agressief gedrag kunnen zijn. In deze lezing wordt ingegaan op hoe wisselwerkingen tussen cognitieve beperkingen, ervaringen van afwijzing en beperkte sociale vaardigheden agressie in stand kunnen houden. Ook wordt besproken hoe professionals deze wisselwerking achter agressief gedrag proberen te doorbreken door met individuele jongeren om te leren gaan met de redenen achter hun agressie.

10.50-11.25u       Prof. dr. Peter Langdon – Professor of Clinical and Forensic Psychology, University of Warwick

Psychological interventions with offenders who have intellectual and other developmental disabilities
Professor Langdon will discuss several research projects that have been completed with men with intellectual and other developmental disabilities who are at risk of committing criminal offences. These projects include randomised control trials of psychological therapies, as well as modelling studies investigating the use of technology, such as virtual reality, to help teach social problem solving skills.

11.30-12.15u       Plenaire discussie

Over hoe inzichten verkregen uit wetenschappelijk onderzoek (naar agressie bij mensen met een LVB) vertaald kunnen worden naar het alledaagse handelen in de praktijk. Onderstaande onderzoekers vertellen kort over hun onderzoek en belangrijkste resultaten en gaan daarna met elkaar in discussie over het maken van deze vertaalslag.

Prof. dr. Bram Orobio de Castro – Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. Henk Nijman – Radboud Universiteit
Dr. Maartje Knotter – Twentse Zorgcentra
Dr. Arno Willems – Koraal Kennis- en Expertisecentrum
Dr. Peter de Looff – De Borg, Fivoor, Radboud Universiteit
Discussieleider: Drs. Hans Willemsen – Cordaan

 

12.15-13.15u       Lunch

 

13.15-14.45u       Werkcolleges – ronde 1 (voor meer informatie KLIK HIER)

Per werkcollege gaan 2-3 onderzoekers/professionals, ieder vanuit hun eigen onderzoek of expertise, in op een bepaald thema met een duidelijke relatie met het hoofdthema van dit congres ‘Agressie en LVB’. Het laatste deel van een werkcollege bestaat uit een inhoudelijke discussie met de deelnemers op basis van stellingen, casuïstiek etc. Hierdoor wordt de relatie met de alledaagse praktijk nadrukkelijk gelegd.

1.1 Stress in relatie tot agressie/gedragsproblemen bij mensen met een LVB

1.2 Bevorderen van participatie in de maatschappij van mensen met een LVB en gedragsproblemen

1.3 Vrijheidsbeperking in de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

 

14.45-15.15u       Korte pauze-wisselen van werkcollege

 

15.15-16.45u       Werkcolleges – ronde 2 (voor meer informatie KLIK HIER)

2.1 Negatieve levensgebeurtenissen/trauma’s en gedragsproblemen bij mensen met een LVB

2.2 De rol van begeleiders in relatie tot (probleem)gedrag van mensen met een LVB

2.3 PRO: Intensieve ondersteuning binnen een orthopedagogische behandelcontext

 

16.50-17.00u       Afsluiting door de dagvoorzitter en presentatie boek

17.00-17.30u       Borrel

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl