×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 422 niet laden

Actueel

Vroegsignalering lvb: in het belang van het kind?

Geplaatst op woensdag, 28 november 2018 10:23. Geschreven door lkc
Vroegsignalering lvb: in het belang van het kind?

Op 17 december 2018 vindt in Utrecht tussen 16.00-17.30u de volgende editie van de lezingencyclus plaats. Deze keer wordt het ingevuld door het Landelijk Kenniscentrum LVB en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. De vraagstelling die centraal staat is:

In hoeverre is vroegtijdige screening op een LVB in het belang van het kind en ethisch verantwoord? Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op de zin en onzin van het labelen van kinderen met een LVB.

Onder leiding van Ruud Grondel (ex-wethouder gemeente Diemen en voorzitter Adviesraad Integrale Vroeghulp) voeren we hierover het gesprek met Xavier Moonen (Bijzonder Hoogleraar kennisontwikkeling kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een LVB), Milou Koldijk (adviseur gezondheid en leefstijl / projectleider vroegsignalering LVB van GGD Amsterdam) en een ervaringsdeskundige van de Landelijke Federatie Belangenbehartiging voor mensen met een LVB (LFB) in interactie met de deelnemers aan de bijeenkomst.

Deelname is gratis.

Voor meer informatie en wijze van aanmelden, klik hier.

Najaarsnummer LVB Onderzoek & Praktijk

Geplaatst op donderdag, 14 juni 2018 14:48. Geschreven door lkc
Najaarsnummer LVB Onderzoek & Praktijk

Een nieuw najaarsnummer van het tijdschrift LVB Onderzoek & Praktijk is uitgebracht en kunt u hier vinden. U heeft voortaan de mogelijkheid om de artikelen ook afzonderlijk te downloaden.

Terugblik congres AW Kajak over psychiatrie en LVB

Geplaatst op dinsdag, 29 mei 2018 09:12. Geschreven door lkc
Terugblik congres AW Kajak over psychiatrie en LVB

Op donderdag 17 mei organiseerde de Academische Werkplaats Kajak (samenwerking tussen Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Landelijk Kenniscentrum LVB) het congres ‘Psychiatrie en LVB: werken aan Samenspel’. Tijdens dit congres kwamen wetenschap en praktijk, behandeling en begeleiding en (jeugd-)ggz en de (jeugd-)LVB-zorg samen. In lezingen en workshops gingen de deelnemers dieper in op een aantal thema’s rondom diagnostiek en behandeling van cliënten met een LVB en psychiatrische problematiek. Klik hier om naar de impressie van die dag te gaan en voor links naar de afzonderlijke presentaties en workshops.

Flyer vroegsignalering van een LVB

Geplaatst op donderdag, 26 april 2018 14:09. Geschreven door lkc
Flyer vroegsignalering van een LVB

Het Landelijk Kenniscentrum LVB en de VOBC hebben een flyer gemaakt “Herkenning en vroegsignalering van een licht verstandelijke beperking (LVB) en zwakbegaafdheid bij kinderen en (jong)volwassenen”.

Handreiking voor het werken met kinderen met LVB in het basisonderwijs en thuis

Geplaatst op donderdag, 15 maart 2018 14:20. Geschreven door lkc
Handreiking voor het werken met kinderen met LVB in het basisonderwijs en thuis

In 2015 zijn twee publicaties verschenen over het screenen van leerlingen op (het functioneren op het niveau van) licht verstandelijke beperkingen (LVB) met behulp van de Schaal Adaptief Functioneren (SAF) en de Verkorte Adaptief Leervermogen Test (VALT) (respectievelijk Moonen & Wissink, 2015 en Wissink et al., 2015).

Handreikingen voor hulp aan slachtoffers van mensenhandel/loverboys

Geplaatst op maandag, 26 februari 2018 11:21. Geschreven door lkc
Handreikingen voor hulp aan slachtoffers van mensenhandel/loverboys

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of psychische problemen zijn extra kwetsbaar om slachtoffer te worden van mensenhandel/loverboys. Een mensenhandelaar zoekt gericht naar jongeren die kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld jongeren met een LVB en/of traumagerelateerde problematiek. Raadpleeg nu de handreikingen om de zorg voor deze jongeren te verbeteren.

Handreiking Vroegsignalering LVB 2017

Geplaatst op dinsdag, 04 juli 2017 13:25. Geschreven door lkc
Handreiking Vroegsignalering LVB 2017

Bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en zwakbegaafdheid is er veelal sprake van leerachterstanden, van problemen met het begrijpen van taal, met sociale vaardigheden en met alledaagse praktische vaardigheden, zoals het regelen van bankzaken.

Oratie Xavier Moonen

Geplaatst op maandag, 05 december 2016 13:54. Geschreven door
Oratie Xavier Moonen

Op woensdag 5 juli 2017 sprak prof. dr. X.M.H. (Xavier) Moonen zijn oratie uit in verband met zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen.

Dossier Integrale Jeugdhulp

Geplaatst op donderdag, 16 juni 2016 16:11. Geschreven door
Dossier Integrale Jeugdhulp

Het Nederlands Jeugdinstituuthet Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Landelijk Kenniscentrum LVB hebben een dossier Integrale Jeugdhulp samengesteld.

In m'n SAS – SOVA-training voor kinderen met een LVB

Geplaatst op dinsdag, 22 maart 2016 10:37. Geschreven door
In m'n SAS – SOVA-training voor kinderen met een LVB

Een tekort aan sociale vaardigheden ligt ten grondslag aan veel psychische problemen bij kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Het versterken van sociale vaardigheden kan deze groep dus veel opleveren. "In m’n SAS" is een Cognitief Gedragstherapeutische groepsbehandeling om deze vaardigheden bij deze kinderen te versterken. Het is ontwikkeld is door behandelaren van Accare (Kinder- en Jeugdpsychiatrie) met jarenlange ervaring in het werken met kinderen (8-12 jaar) met een LVB en een psychiatrische stoornis. De behandeling kan aangeboden worden aan kinderen met een LVB met of zonder een bijkomende vastgestelde psychiatrische stoornis. Het draaiboek is vanaf 21 januari 2016 beschikbaar. Een code voor het downloaden van het draaiboek kan worden aangevraagd bij Accare Opleidingen. Omdat het implementeren van deze behandeling een aantal specifieke vaardigheden van hulpverleners vraagt, heeft Accare een training opgezet om hen hierin te scholen. Via Accare Opleidingen kan belangstelling voor deelname aan de training kenbaar worden gemaakt.

Voor meer informatie, klik HIER.

Verslag Interne Conferentie 18 november 2015

Geplaatst op woensdag, 25 november 2015 10:30. Geschreven door
Verslag Interne Conferentie 18 november 2015

Op woensdag 18 november jl. vond de tweede editie van de interne conferentie van het LKC LVB plaats bij ’s Heeren Loo te Ermelo.

Onderzoek naar de ervaren knelpunten in de alledaagse begeleiding van jongeren met een LVB en een niet-Nederlandse achtergrond

De alledaagse begeleiding van jongeren met een LVB en probleemgedrag en hun ouders is op zich al vrij gecompliceerd, maar als er ook nog sprake is van een niet-westerse culturele achtergrond wordt dit door de begeleiding als nog lastiger ervaren.

Trajectum ontwikkelt systeemgerichte module psycho-educatie LVB: ‘Weet wat je kan’

Geplaatst op maandag, 23 maart 2015 15:34. Geschreven door
Trajectum ontwikkelt systeemgerichte module psycho-educatie LVB: ‘Weet wat je kan’

Het bespreken van beperkingen is niet eenvoudig, zeker niet als het een licht verstandelijke beperking (LVB) betreft. Maar voor een goede toekomst is het belangrijk dat de cliënt weet wat hij kan en waar hij hulp bij nodig heeft.

LKC LVB        Catharijnesingel 47        3511 GC Utrecht        T 030-7400400          E info@kenniscentrumlvb.nl Neem contact met ons op