Actueel

Handreiking voor het werken met kinderen met LVB in het basisonderwijs en thuis

Geplaatst op donderdag, 15 maart 2018 14:20. Geschreven door  lkc
Handreiking voor het werken met kinderen met LVB in het basisonderwijs en thuis

In 2015 zijn twee publicaties verschenen over het screenen van leerlingen op (het functioneren op het niveau van) licht verstandelijke beperkingen (LVB) met behulp van de Schaal Adaptief Functioneren (SAF) en de Verkorte Adaptief Leervermogen Test (VALT) (respectievelijk Moonen & Wissink, 2015 en Wissink et al., 2015).

De Schaal Adaptief Functioneren (SAF) bestaat uit 15 items en kan door een leerkracht over een leerling uit groep 5-8 worden ingevuld. De uitslag op dit instrument geeft een eerste indicatie of die leerling mogelijk functioneert op het niveau van LVB.

Vervolgens kan er verdiepend diagnostisch onderzoek gedaan worden door een bevoegd en bekwaam diagnosticus met de Verkorte Adaptief Leervermogen Test (VALT). De VALT bestaat uit 12 subtesten van verschillende intelligentietests en geeft inzicht in de sterkere en minder sterke kanten van dit kind. Hierdoor kan er in de ondersteuning gerichter op worden aangesloten.

In de onderwijspraktijk bleek echter veel behoefte te bestaan aan een verdere toelichting op deze publicaties en aan een handreiking over hoe de klassensituatie en de individuele ondersteuning in de klas (maar ook thuis) er dan praktisch uit zou kunnen zien als er bij een kind sprake is van mogelijke LVB.

Met deze nieuwe handreiking, die is ontstaan in opdracht en met financiering van GGD Amsterdam en met inhoudelijke inzet en medefinanciering van het Landelijk Kenniscentrum LVB, hopen wij in deze behoefte te voorzien. Deze publicatie heeft als doel om leerkrachten en diagnostici in het basisonderwijs te helpen om zo vroeg als mogelijk bij kinderen in groep 5-8 LVB, of functioneren op dat niveau, op te sporen en hen vervolgens de passende ondersteuning te bieden die aansluit bij de sterke en minder sterke kanten van een kind.

Deze handreiking is HIER digitaal beschikbaar.

De Schaal Adaptief Functioneren (SAF) kunt u, na beantwoording van een aantal vragen, kosteloos downloaden via de website van de Universiteit van Amsterdam.

647 keer gelezen Laatst aangepast op dinsdag, 24 juli 2018 10:29

LKC LVB        Catharijnesingel 47        3511 GC Utrecht        T 030-7400400          E info@kenniscentrumlvb.nl Neem contact met ons op