Actueel

Promotie over sociale informatieverwerking bij LVB

Geplaatst op maandag, 26 februari 2018 09:57. Geschreven door  lkc
Promotie over sociale informatieverwerking bij LVB

Op vrijdag 23 maart 2018 verdedigt Maaike van Rest haar proefschrift (Social information processing in adolescents with mild to borderline intellectual disability: Executive functions, situational factors, and instrument development) aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit gaat over de sociale informatieverwerking en gerelateerde executieve functies en situationele factoren bij jongeren met een licht verstandelijke beperking. Hiervoor heeft zij een digitaal diagnostisch instrument ontwikkeld: de Sociale InformatieVerwerkingsTest.

Het onderzoek is mogelijk gemaakt door financiële (en inhoudelijke) bijdragen geleverd door het consortium Sociale Informatieverwerkingstest (ConSIVT), bestaande uit Ambiq, De Hondsberg (Koraal), ’s Heeren Loo, Pluryn, het Landelijk Kenniscentrum LVB en de Vrije Universiteit Amsterdam.

De sociale wereld ziet er soms anders uit door de ogen van jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Deze jongeren ervaren meer problemen in sociaal adaptief gedrag en vertonen vaker agressief gedrag. Om te begrijpen hoe dat komt, hebben wij onderzocht hoe deze jongeren met een LVB sociale problemen oplossen. Hiervoor hebben we een nieuwe test ontwikkeld om te gebruiken op tablets: de Sociale InformatieVerwerkingsTest (SIVT). De test bevat filmpjes, spelletjes en vragen. Hiermee leren we hoe een jongere denkt en doet als hem of haar iets vervelends overkomt in sociaal contact. Die gedachten en ideeën kunnen heel anders zijn per persoon, maar kunnen toch leiden tot agressie. De nieuwe SIVT werd onderzocht op bruikbaarheid, validiteit en betrouwbaarheid en op meerdere onderdelen adequaat tot goed bevonden voor verder gebruik in het onderzoek naar sociale informatieverwerking en agressie bij jeugdigen met een LVB.

In dit onderzoek vonden we dat jongeren met een LVB sneller dan hun gemiddelde leeftijdgenoten dachten dat anderen gemene bedoelingen hadden. Bovendien dachten zij sneller dat iemand iets expres deed, juist wanneer de vervelende gebeurtenis duidelijk per ongeluk was. Specifiek in ambigue sociale situaties waren jongeren met een LVB sneller boos dan hun leeftijdgenoten, evalueerden zij agressief gedrag positiever en selecteerden zij vaker een agressieve respons. We begrijpen hieruit hoe jongeren specifieke sociale situaties op een negatieve manier verwerken. Hierdoor kunnen zij ook vaker agressief zijn. 

Tevens onderzochten we de basis cognitieve-executieve functies van de jongeren: bijvoorbeeld aandacht focussen en informatie manipuleren in het werkgeheugen. We vonden dat als jongeren met een LVB minder goed waren in aandacht focussen of informatie manipuleren, zij een ander sneller gemeen vonden en vooral agressieve reacties bedachten. Deze stappen van sociale informatieverwerking resulteerden vervolgens in een sterkere competentiebeleving voor agressieve responsen, wat gerelateerd was aan agressief gedrag bij de jongeren. Een lager functioneren op gedragsinhibitie was ook direct gerelateerd aan het agressieve gedrag, dit verliep niet via de stappen van sociale informatieverwerking.

Vanuit dit onderzoek leren we dus dat als het misgaat in het werkgeheugen en de aandachtfuncties bij jongeren met een LVB, de sociale informatieverwerking negatiever is. Deze beperkte executieve basisfuncties en sociale informatieverwerking leiden samen tot meer agressief gedrag. Door deze relaties te begrijpen, kunnen we de jongeren met een LVB beter helpen met hun cognitieve, sociale en gedragsproblemen.

Meer informatie over de promotieplechtigheid zelf leest u hier.

298 keer gelezen Laatst aangepast op dinsdag, 27 februari 2018 12:46

LKC LVB        Catharijnesingel 47        3511 GC Utrecht        T 030-7400400          E info@kenniscentrumlvb.nl Neem contact met ons op