×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 422 niet laden

Actueel

Voorjaarsnummer LVB Onderzoek & Praktijk

Geplaatst op donderdag, 14 juni 2018 14:48. Geschreven door lkc
Voorjaarsnummer LVB Onderzoek & Praktijk

Een nieuw voorjaarsnummer van het tijdschrift LVB Onderzoek & Praktijk is uitgebracht en kunt u hier vinden. U heeft voortaan de mogelijkheid om de artikelen ook afzonderlijk te downloaden.

Terugblik congres AW Kajak over psychiatrie en LVB

Geplaatst op dinsdag, 29 mei 2018 09:12. Geschreven door lkc
Terugblik congres AW Kajak over psychiatrie en LVB

Op donderdag 17 mei organiseerde de Academische Werkplaats Kajak (samenwerking tussen Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Landelijk Kenniscentrum LVB) het congres ‘Psychiatrie en LVB: werken aan Samenspel’. Tijdens dit congres kwamen wetenschap en praktijk, behandeling en begeleiding en (jeugd-)ggz en de (jeugd-)LVB-zorg samen. In lezingen en workshops gingen de deelnemers dieper in op een aantal thema’s rondom diagnostiek en behandeling van cliënten met een LVB en psychiatrische problematiek. Klik hier om naar de impressie van die dag te gaan en voor links naar de afzonderlijke presentaties en workshops.

Flyer vroegsignalering van een LVB

Geplaatst op donderdag, 26 april 2018 14:09. Geschreven door lkc
Flyer vroegsignalering van een LVB

Het Landelijk Kenniscentrum LVB en de VOBC hebben een flyer gemaakt “Herkenning en vroegsignalering van een licht verstandelijke beperking (LVB) en zwakbegaafdheid bij kinderen en (jong)volwassenen”.

Handreiking voor het werken met kinderen met LVB in het basisonderwijs en thuis

Geplaatst op donderdag, 15 maart 2018 14:20. Geschreven door lkc
Handreiking voor het werken met kinderen met LVB in het basisonderwijs en thuis

In 2015 zijn twee publicaties verschenen over het screenen van leerlingen op (het functioneren op het niveau van) licht verstandelijke beperkingen (LVB) met behulp van de Schaal Adaptief Functioneren (SAF) en de Verkorte Adaptief Leervermogen Test (VALT) (respectievelijk Moonen & Wissink, 2015 en Wissink et al., 2015).

Handreikingen voor hulp aan slachtoffers van mensenhandel/loverboys

Geplaatst op maandag, 26 februari 2018 11:21. Geschreven door lkc
Handreikingen voor hulp aan slachtoffers van mensenhandel/loverboys

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of psychische problemen zijn extra kwetsbaar om slachtoffer te worden van mensenhandel/loverboys. Een mensenhandelaar zoekt gericht naar jongeren die kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld jongeren met een LVB en/of traumagerelateerde problematiek. Raadpleeg nu de handreikingen om de zorg voor deze jongeren te verbeteren.

Publicatie jeugdigen en (jong)volwassenen met een LVB

Geplaatst op maandag, 26 februari 2018 10:41. Geschreven door lkc
Publicatie jeugdigen en (jong)volwassenen met een LVB

Uit onderzoek blijkt dat jeugdigen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) een grotere kans hebben op het ontwikkelen van emotionele problemen en gedragsproblemen dan leeftijdsgenoten zonder een LVB. Om deze problemen te verminderen, zijn gedegen diagnostisch onderzoek en passende interventies noodzakelijk.

Handreiking Begeleiden van ouders met een licht verstandelijke beperking en multiproblematiek

In gezinnen waarvan een of beide ouders functioneren op licht verstandelijk beperkt niveau, gaat het grootbrengen van kinderen vaak niet vanzelf. Dit is nog meer het geval wanneer er  ook nog sprake is van ernstige bijkomende problematiek. Het blijkt namelijk dat deze bijkomende problematiek, en dus niet het licht verstandelijk beperkt functioneren op zich, samenhangt met meer problemen in de opvoeding van de kinderen.

Handreiking Vroegsignalering LVB 2017

Geplaatst op dinsdag, 04 juli 2017 13:25. Geschreven door lkc
Handreiking Vroegsignalering LVB 2017

Bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en zwakbegaafdheid is er veelal sprake van leerachterstanden, van problemen met het begrijpen van taal, met sociale vaardigheden en met alledaagse praktische vaardigheden, zoals het regelen van bankzaken.

Verslag Themamiddag Psycho-educatie LVB

Geplaatst op donderdag, 15 juni 2017 10:04. Geschreven door lkc
Verslag Themamiddag Psycho-educatie LVB

Op dinsdag 19 september 2017 vond de bijeenkomst over psycho-educatie over een licht verstandelijke beperking (LVB) aan cliënten met een LVB (jeugd en volwassenen) plaats. Deze bijeenkomst was georganiseerd door het Landelijk Kenniscentrum LVB en De Borg, in nauwe samenwerking met Trajectum, Ambiq en Cordaan.

Oratie Xavier Moonen

Geplaatst op maandag, 05 december 2016 13:54. Geschreven door
Oratie Xavier Moonen

Op woensdag 5 juli 2017 sprak prof. dr. X.M.H. (Xavier) Moonen zijn oratie uit in verband met zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen.

Lezing 3 november 2016 - Van 18- naar 18+

Geplaatst op donderdag, 01 september 2016 14:28. Geschreven door
Lezing 3 november 2016 - Van 18- naar 18+

De lezingencyclus 'Opvoeden en opgroeien tussen wetenschap en praktijk' staat donderdagmiddag 3 november 2016 in het teken van hulp en ondersteuning aan kwetsbare jongeren van 18 jaar en ouder.

Op 18-jarige leeftijd krijgt een jongere de rechten en plichten van een volwassene. Ze worden geconfronteerd met allerlei wettelijke regelingen en instanties die vaak veeleisender zijn dan ze gewend zijn en een zekere mate van zelfredzaamheid veronderstellen, zoals zelf voor inkomen zorgen, administratie bijhouden, een zorgverzekering afsluiten en soms ook eigen woonruimte regelen. Voor een jongere die problemen heeft met leren, werken, sociale relaties en/of andere vormen van zelfredzaamheid, is die overgang vaak verre van eenvoudig, want veel van deze jeugdigen zijn dan nog helemaal niet volwassen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat kwetsbare jongeren hierdoor tussen de wal en het schip raken.

Tijdens deze lezing vertelt Stephanie Kaptein (ervaringsdeskundige bij Stichting Zwerfjongeren Nederland/programma Van de Straat) over haar ervaringen met de overgang van jeugd naar volwassenheid. Bas Wijnen (programmaleider ondersteuning transformatie jeugdstelsel bij het Nederlands Jeugdinstituut) gaat in op de kwetsbaarheid van jongeren in deze leeftijdsfase en wat werkt in de ondersteuning aan deze jongeren. Tot slot bespreken Marija Sels (beleidsadviseur zwerfjongerenbeleid bij de gemeente Almere) en Michiel van Essen (beleidsadviseur participatie bij de gemeente Almere) samen met Robert Roch (Kwintes Choose2improve) de rol van een gemeente om tot een sluitende aanpak te komen voor kwetsbare jongeren in deze levensfase.

De lezingen worden afgewisseld door stellingen en debat met de zaal onder leiding van dagvoorzitter Wim Gorissen (directeur Effectiviteit en Vakmanschap bij het Nederlands Jeugdinstituut).

De lezingcyclus is een initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut, de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut, het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, het Landelijk Kenniscentrum LVB en de NVO. Deze lezing is georganiseerd door het Nederlands Jeugdinstituut.
Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

 

Verslag van lezing over de JIM-aanpak

Geplaatst op woensdag, 22 juni 2016 11:17. Geschreven door
Verslag van lezing over de JIM-aanpak

Op 19 mei jl. vond de lezing/theatervoorstelling plaats over de JIM-aanpak, georganiseerd door het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Landelijk Kenniscentrum LVB. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor. Het gaat om een aanpak waarbij informele mentoren als steunfiguren worden ingezet door en voor jongeren van 12 tot 23 jaar met complexe problemen die uit huis dreigen te worden geplaatst.

Dossier Integrale Jeugdhulp

Geplaatst op donderdag, 16 juni 2016 16:11. Geschreven door
Dossier Integrale Jeugdhulp

Het Nederlands Jeugdinstituuthet Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Landelijk Kenniscentrum LVB hebben een dossier Integrale Jeugdhulp samengesteld.

Reactie Van Rijn op SCP-rapport 'Zorg beter begrepen'

Geplaatst op maandag, 13 juni 2016 13:11. Geschreven door
Reactie Van Rijn op SCP-rapport 'Zorg beter begrepen'

Reactie op SCP-rapport 'Zorg beter begrepen' door staatssecretaris Van Rijn (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Eind 2014 verscheen het SCP-rapport 'Zorg beter begrepen' (klik op deze link om naar het rapport te gaan). Dit rapport zoekt verklaringen voor de groeiende vraag naar zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Er komen twee verklaringen naar voren: 1. de samenleving is ingewikkelder geworden, bijvoorbeeld door de digitalisering, waardoor het moeilijker voor is voor mensen met een licht verstandelijke beperking om mee te doen aan de samenleving. Ze hebben daarbij ondersteuning nodig. 2. Er is sprake van een ruimere toegang en aanbod schept vermoedelijk ook vraag. Er lijkt een tendens te zijn dat mensen steeds vaker niet eerst de hulp aan naasten vragen, maar aan professionals.

Kabinet stelt onderzoek naar geweld in jeugdzorg in

Geplaatst op dinsdag, 17 mei 2016 12:45. Geschreven door
Kabinet stelt onderzoek naar geweld in jeugdzorg in

Verder onderzoek naar geweld in de jeugdzorg is zowel haalbaar als zinvol. Dat concludeert de commissie de Winter in het vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg  van 1945 tot heden. Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) hebben de resultaten van het vooronderzoek vandaag in ontvangst genomen. Beide bewindspersonen zijn tevreden met deze conclusie, omdat daarmee erkenning kan worden geboden aan slachtoffers.

Kennis over jeugd-lvb in wijkteams

Geplaatst op woensdag, 13 april 2016 09:29. Geschreven door
Kennis over jeugd-lvb in wijkteams

Het Ministerie van VWS en de VNG hebben aan de kennisinstituten Movisie, NCJ, NJi, Trimbos-instituut en Vilans opdracht gegeven om een gezamenlijk kennisprogramma te ontwikkelen om het integraal werken in de wijk te ondersteunen.

In m'n SAS – SOVA-training voor kinderen met een LVB

Geplaatst op dinsdag, 22 maart 2016 10:37. Geschreven door
In m'n SAS – SOVA-training voor kinderen met een LVB

Een tekort aan sociale vaardigheden ligt ten grondslag aan veel psychische problemen bij kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Het versterken van sociale vaardigheden kan deze groep dus veel opleveren. "In m’n SAS" is een Cognitief Gedragstherapeutische groepsbehandeling om deze vaardigheden bij deze kinderen te versterken. Het is ontwikkeld is door behandelaren van Accare (Kinder- en Jeugdpsychiatrie) met jarenlange ervaring in het werken met kinderen (8-12 jaar) met een LVB en een psychiatrische stoornis. De behandeling kan aangeboden worden aan kinderen met een LVB met of zonder een bijkomende vastgestelde psychiatrische stoornis. Het draaiboek is vanaf 21 januari 2016 beschikbaar. Een code voor het downloaden van het draaiboek kan worden aangevraagd bij Accare Opleidingen. Omdat het implementeren van deze behandeling een aantal specifieke vaardigheden van hulpverleners vraagt, heeft Accare een training opgezet om hen hierin te scholen. Via Accare Opleidingen kan belangstelling voor deelname aan de training kenbaar worden gemaakt.

Voor meer informatie, klik HIER.

Vroege begeleiding van mensen met een LVB

Geplaatst op dinsdag, 08 maart 2016 15:14. Geschreven door
Vroege begeleiding van mensen met een LVB

“De begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) kan niet vroeg genoeg beginnen.”

In dit artikel in Mijn Gezondheidsgids is een artikel verschenen waarin Dirk Verstegen, directeur VOBC en Landelijk Kenniscentrum LVB en Xavier Moonen, orthopedagoog bij de Koraalgroep en onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam, wijzen op het belang van een vroegtijdige onderkenning van een licht verstandelijke beperking en op een goede communicatie met mensen met een LVB. Het artikel gaat ook in op de kansen die de nieuwe Jeugdwet biedt voor samenwerking die gericht is op het tijdig inzetten van goede zorg.

Lezingencyclus 19 mei over de JIM-aanpak

Geplaatst op donderdag, 14 januari 2016 15:58. Geschreven door
Lezingencyclus 19 mei over de JIM-aanpak

De lezingencyclus 'Opvoeden en opgroeien tussen wetenschap en praktijk' is een initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut, de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut, het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, de NVO en het Landelijk Kenniscentrum LVB.

Verslag Interne Conferentie 18 november 2015

Geplaatst op woensdag, 25 november 2015 10:30. Geschreven door
Verslag Interne Conferentie 18 november 2015

Op woensdag 18 november jl. vond de tweede editie van de interne conferentie van het LKC LVB plaats bij ’s Heeren Loo te Ermelo.

Onderzoek naar de ervaren knelpunten in de alledaagse begeleiding van jongeren met een LVB en een niet-Nederlandse achtergrond

De alledaagse begeleiding van jongeren met een LVB en probleemgedrag en hun ouders is op zich al vrij gecompliceerd, maar als er ook nog sprake is van een niet-westerse culturele achtergrond wordt dit door de begeleiding als nog lastiger ervaren.

Trajectum ontwikkelt systeemgerichte module psycho-educatie LVB: ‘Weet wat je kan’

Geplaatst op maandag, 23 maart 2015 15:34. Geschreven door
Trajectum ontwikkelt systeemgerichte module psycho-educatie LVB: ‘Weet wat je kan’

Het bespreken van beperkingen is niet eenvoudig, zeker niet als het een licht verstandelijke beperking (LVB) betreft. Maar voor een goede toekomst is het belangrijk dat de cliënt weet wat hij kan en waar hij hulp bij nodig heeft.

Handreiking signalering LVB-niveau

Geplaatst op donderdag, 12 februari 2015 11:16. Geschreven door
Handreiking signalering LVB-niveau

Screening op een LVB met de SAF

Als een kind functioneert op het niveau van een licht verstandelijke beperking (LVB) is het belangrijk om dit zo vroeg mogelijk te signaleren, zodat tijdig de juiste hulp geboden kan worden en emotionele problemen en gedragsproblemen zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. Hiervoor is nu de Schaal Adaptief Functioneren (SAF) beschikbaar. Dit is een screeningsinstrument dat gebruikt kan worden door leerkrachten in het basisonderwijs.

Handreiking vroegsignalering van een LVB

Geplaatst op maandag, 19 januari 2015 15:33. Geschreven door
Handreiking vroegsignalering van een LVB

Professionals die werkzaam zijn in de algemene voorzieningen moeten leren om een LVB bij kinderen en jongeren zo vroeg mogelijk te herkennen. Deze handreiking beschrijft mogelijkheden voor vroegsignalering van een LVB. Hij is bedoeld voor professionals in de nulde en eerste lijn.

E-learning 'Kinder- en Jeugdmedicatie'

Geplaatst op dinsdag, 18 maart 2014 11:09. Geschreven door
E-learning 'Kinder- en Jeugdmedicatie'

In samenwerking met partijen in het veld (waaronder Yulius, Lijn5, ’s Heeren Loo, het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Landelijk Kenniscentrum LVB) heeft het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) een e-learningcursus ‘Kinder- en Jeugdmedicatie’ ontwikkeld. Deze cursus is bedoeld voor MBO- en HBO-opgeleide medewerkers (bijv. SPW) met een niet-medische en niet-verpleegkundige achtergrond die direct betrokken zijn bij het medicatieproces van kinderen en jongeren met een psychiatrische stoornis en/of licht verstandelijke beperking.

Verslag congres Met het oog op behandeling 3

Geplaatst op woensdag, 27 november 2013 11:21. Geschreven door
foto: Martine Sprangers

Na 2007 en 2009 vond op donderdag 14 november 2013 de 3e editie plaats van het congres Met het Oog op Behandeling. Voor alle edities geldt dat het accent lag op het delen van de meest recente kennis op het gebied van diagnostiek en behandeling van LVB-problematiek.

LKC LVB        Catharijnesingel 47        3511 GC Utrecht        T 030-7400400          E info@kenniscentrumlvb.nl Neem contact met ons op