Academische Werkplaats Kajak

De Academische Werkplaats Kajak is een grassroots initiatief. opgericht door het Landelijk Kenniscentrum LVB en het Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie, in samenwerking met hun leden KarakterPlurynde Bascule’s Heeren Loo Zorggroep, De Banjaard/De Jutters en Ambiq.

De gemeenten Amsterdam en Apeldoorn zijn direct bij AW Kajak betrokken.

WERKWIJZE

De Academische Werkplaats Kajak wil bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van mensen met een LVB en een psychische stoornis. Zij doet dit door wetenschappelijk onderzoek, scholing en het ontwikkelen van beleid.
Kajak brengt expertise uit de psychologie, psychiatrie en orthopedagogiek samen en stimuleert professionals, ieder met zijn specifieke inbreng, in hun gezamenlijke kennisontwikkeling.

DOEL

  • vroegtijdige herkenning en preventie van psychische stoornissen;
  • het ontwikkelen en verbeteren van diagnostische instrumenten voor psychische stoornissen;
  • het verspreiden van bestaande kennis en ontwikkelen van nieuwe kennis over behandeling en begeleiding van psychische stoornissen;
  • het bijdragen aan kennis over continuïteit van behandeling van psychische stoornissen gedurende iemands levensloop in de zorg, het onderwijs en sociaal domein.

Voor het realiseren van deze concrete doelen werkt Kajak samen met organisaties in de jeugd-ggz, met orthopedagogische behandel- en begeleidingcentra, met gemeenten en professionals en met onderzoeksinstituten, hogescholen en kennisinstituten.

Academische Werkplaats Kajak richt zich vooral op kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

Onderstaand vindt u de producten die uit de academische werkplaats Kajak zijn voortgekomen.

Handreiking middelengebruik en verslaving bij mensen met een lvb
lees meer...

Jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn door hun achtergrond en problematiek kwetsbaar
LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl