De Academische Werkplaats Kajak is een grassroots-initiatief en is in 2016 opgericht door het Landelijk Kenniscentrum LVB en het Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie, in samenwerking met hun lidinstellingen Karakter, Pluryn, de Bascule, 's Heeren Loo Zorggroep, De Banjaard/De Jutters en Ambiq. De gemeenten Amsterdam en Apeldoorn zijn direct bij het initiatief betrokken.

De Academische Werkplaats Kajak wil bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van mensen met een LVB en een psychische stoornis. Wetenschappelijk onderzoek, scholing en beleid gericht op het verminderen van de draaglast en vergroten van de draagkracht van mensen met een LVB en psychische stoornissen staan hierbij centraal.

Met dit doel wordt de expertise uit de betrokken vakgebieden van psychologie, psychiatrie en orthopedagogiek samengebracht en worden professionals, met behoud van eigen identiteit en deskundigheid, gestimuleerd en ondersteund in hun gezamenlijke kennisontwikkeling.

Op grond van deze missie richt Kajak zich op:
-       vroegtijdige herkenning en preventie van psychische stoornissen;
-       het ontwikkelen en verbeteren van diagnostische instrumenten voor psychische stoornissen;
-       het verspreiden van bestaande kennis en ontwikkelen van nieuwe kennis rondom behandeling en begeleiding
     van psychische stoornissen;

-       het bijdragen aan kennis rondom continuïteit van behandeling van psychische stoornissen gedurende
     de levensloop in de zorg, het onderwijs en sociaal domein.

Voor het realiseren van deze concrete doelen wordt vanuit de academische werkplaats samengewerkt met organisaties in de jeugd-ggz, organisaties die zich richten op orthopedagogische behandeling en begeleiding, met gemeenten en professionals in het sociaal domein en met onderzoeksinstituten, hogescholen en kennisinstituten.

Academische Werkplaats Kajak richt zich vooral op kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

Klik HIER om naar de Academische Werkplaats Kajak te gaan.


LKC LVB        Catharijnesingel 47        3511 GC Utrecht        T 030-7400400          E info@kenniscentrumlvb.nl Neem contact met ons op