Kennis delen

De gezamenlijke kennisontwikkeling binnen het Kenniscentrum leidt tot concrete uitkomsten en resultaten die in
brede kring worden verspreid en toegepast.