De gezamenlijke kennisontwikkeling leidt tot concrete uitkomsten en resultaten die vervolgens in brede kring worden verspreid en toegepast.
Het kenniscentrum deelt en verspreidt kennis langs zes wegen:

  • Publicaties
  • Congressen
  • Cursusaanbod
  • Tijdschrift Onderzoek & Praktijk
  • Nieuwsbrief LKC LVB
  • Van de Deelnemers

LKC LVB        Catharijnesingel 47        3511 GC Utrecht        T 030-7400400          E info@kenniscentrumlvb.nl Neem contact met ons op