jeugdhulpverlening en mensenhandel

Meer aandacht in jeugdhulpverlening nodig voor mensenhandel

Het zicht op minderjarige slachtoffers van mensenhandel is nog steeds onvoldoende. Dat bleek eerder uit de slachtoffermonitor van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en wordt nu opnieuw bevestigd in een onderzoek van CoMensha, Landelijk Kenniscentrum LVB, Jeugdzorg Nederland, Nederlands Jeugdinstituut en Tilburg University. Het verschil tussen het aantal geschatte en daadwerkelijk gerapporteerde slachtoffers is groot. Daardoor krijgt deze groep waarschijnlijk niet de hulp die ze nodig heeft.

In de signalering en het voorkomen van mensenhandel kunnen jeugdhulpprofessionals een grote rol spelen.  Samen met een verbeterde samenwerking tussen jeugdhulporganisaties en andere (zorg)partijen zou dit tot meer zicht op (het risico voor) slachtoffers moeten leiden.

Signalering
Als professionals zich realiseren dat jongeren in de jeugdhulpverlening extra kwetsbaar zijn voor mensenhandel, wordt de kans op tijdig signaleren groter. Bewustwording dat het niet alleen om seksuele uitbuiting gaat, maar dat ook criminele en andere vormen van uitbuiting voorkomen onder jongeren. Bovendien wordt bij slachtoffers vaak alleen aan meisjes gedacht, terwijl ook  jongens slachtoffer zijn van uitbuiting.

Aanbevelingen
In het onderzoek wordt een aantal aanbevelingen gedaan.

-Zo is training en kennisontwikkeling belangrijk, gericht op zowel de inhoud als op de competenties die bijvoorbeeld nodig zijn bij het voeren van gesprekken over thema’s die als lastig ervaren worden of waarop een taboe heerst.

-Bovendien moet het onderwerp mensenhandel een structurele plek krijgen binnen de jeugdhulporganisaties. Een aan te wijzen interne aandachtfunctionaris kan een belangrijke rol vervullen als aanspreekpunt, expert en als contactpersoon voor externe partijen.

-Daarnaast moet er beter worden samengewerkt met de politie, gemeenten en andere (zorg)partijen. Belangrijke schakel hierin is de regionale zorgcoördinator mensenhandel.

Kijk voor meer informatie op https://www.wegwijzermensenhandel.nl/

 

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl