Save the date: Jeugd in Onderzoek op 8 april 2021

 

Het congres Jeugd in Onderzoek, is een ontmoetingsplek voor iedereen die op enige manier betrokken is bij onderzoek in de jeugd- en onderwijssector. In 2021 is er aandacht voor ‘Gelijke kansen’.

In een inclusieve samenleving kan iedereen op een gelijkwaardige manier deelnemen aan de maatschappij. In de praktijk is hier nog niet altijd sprake van. De grote diversiteit aan achtergronden en kenmerken van kinderen en jongeren, gaat nog te vaak samen met ongelijkheid in uitgangsposities, kansen en effectiviteit van preventie en interventies. Door de gevolgen van de coronamaatregelen is dit nog duidelijker geworden.

Wat is er nodig om alle jeugdigen gelijke kansen te bieden? Dat wordt donderdag 8 april 2021 uitgediept, zet daarom  Jeugd in Onderzoek alvast in uw agenda.

Programma en thema’s

In 2020 kon Jeugd in Onderzoek helaas niet doorgaan door het coronavirus. In 2021 zijn we er klaar voor, op locatie of online! Traditiegetrouw zijn er drie thema’s in het programma terug te vinden:

  • Wat werkt voor wie en waarom
  •  De kracht van preventie in het sociaal domein
  •  Verbinding onderwijs-jeugdhulp.

Daarbij is er een jaarlijks wisselend thema, in 2021 is dat dus: Gelijke kansen. Voor iedereen die werkt met kinderen of jongeren met een LVB een aansprekend thema. Wilt u alvast een indruk krijgen van het congres? Bekijk dan hier de verslagen van voorgaande jaren.

Voor wie?

Jeugd in Onderzoek is dé ontmoetingsplek voor jeugdprofessionals, beleidsmedewerkers, wetenschappers en schoolleiders en -bestuurders die kennis en ervaring willen uitwisselen, om de ondersteuning aan jeugd en ouders te verbeteren.
U kunt voor deelname aan de bijeenkomst accreditatiepunten verdienen

Uiteraard houden wij goed in de gaten wat de stand van zaken rondom de coronamaatregelen is. Op dit moment kunnen we daarom nog niet aangeven wat de locatie wordt. Mocht het nodig zijn, dan schakelen we over naar een digitale editie.

Commissie Jeugd in Onderzoek
Jeugd in Onderzoek wordt georganiseerd door: het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, TNO, ZonMw, Landelijk Kenniscentrum LVB en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Kijk op www.jeugdinonderzoek.nl voor meer informatie of stel uw vragen via jeugdinonderzoek@nro.nl.

 

 

 

 

 

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl