Integrale samenwerking

Hoe versterk je de integrale samenwerking in de specialistische (jeugd-)hulp
Integrale jeugdhulp infographic

Samenwerken 

Jeugdigen, jongvolwassenen of gezinnen waarin één of meerdere gezinsleden een licht verstandelijke beperking (LVB) heeft, zien we steeds vaker terug in de specialistische (jeugd)hulpverlening. Integrale samenwerking gaat hierin een steeds belangrijkere rol spelen. Op deze pagina vind je kennis, praktische hulpmiddelen en organisaties, gericht op het versterken van de integrale samenwerking rondom de jeugdige, jongvolwassene op het gezin.

Integraal samenwerken is een manier van werken waarbij professionals vanuit verschillende specialismen samen met de persoon of het gezin opzoek gaan naar één of meerdere passende oplossingen. Hierin laat je als professional niet los, maar voeg je expertises toe. Gedeelde verantwoordelijkheid, een gezamenlijke visie en gezamenlijk afspraken zijn hierin een belangrijke fundering.

Link met LVB

Jongeren en volwassenen met een LVB lopen meer risico op het ontwikkelen van problematiek, zoals financiële problemen, psychische problematiek, verslaving of crimineel gedrag als slachtoffer en/of dader. Het is kan ook voorkomen dat meerdere problemen tegelijkertijd spelen.

Vanwege de LVB die meespeelt in het ontstaan van de problematiek, wordt er binnen de hulpverlening al snel gesproken van complexe problematiek. De achterstand die mensen met een LVB hebben op sociaal, maatschappelijk, emotioneel en cognitief gebied en het risico om hen te overvragen, maakt dat reguliere zorg vaak niet of onvoldoende aansluit. Hierdoor hebben zij vaak te maken gehad met verschillende hulpverleners en verschillende vormen van hulp.

Een combinatie van verschillende specialismen, zoals speciaal onderwijs, jeugd-GGZ, opvoedhulp of verslavingszorg én LVB-zorg is dan vaak nodig.

Op het Platform Integrale Specialistische Jeugdhulp geven het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, het Landelijk Kenniscentrum LVB en het Nederlands Jeugdinstituut richting aan de verdere ontwikkeling van integrale specialistische jeugdhulp. 

 

Direct naar

Werken-met-kwetsbare-gezinnen_-bevorderende-belemmerende-factoren-integraal-werken

Werken met kwetsbare gezinnen

Overzichtelijk schema's van belemmerende en bevorderende factoren die een rol spelen bij het integraal werken met kwetsbare gezinnen. Vanuit het perspectief van ouders en professionals.

Integrale jeugdhulp infographic

Infographic met links

Wat werkt wel en niet bij integrale hulp aan gezinnen? Hoe pakken andere organisaties het aan? En hoe werkt leiderschap bij integraal werken? Bekijk op deze infographic projecten, initiatieven en ontwikkelingen op dit gebied.