Het nieuwste nummer van LVB Onderzoek & Praktijk is uit

Deze digitale uitgave is, te downloaden via onze website.

In dit nummer leest u over uiteenlopende onderwerpen rondom de ondersteuning aan mensen met een LVB.

Lesley van Scheppingen en Gerben Lems beschrijven de methode BREAKOUT!, waarmee de mogelijkheden van jongvolwassenen om zelfstandig te functioneren in de samenleving worden vergroot.

Dineke Vallenga en Sandra Goren nemen u mee in een kwalitatief onderzoek naar de samenwerking tussen een organisatie uit de LVB-zorg en uit de psychiatrie. Ze concluderen dat de samenwerking heeft geleid tot het herkennen van de specifieke zorgvraag van cliënten en tot het uitwisselen van kennis en ervaring.

Marielle Dekker en Wouter Groen geven de stand van zaken weer van Academische Werkplaats Kajak. Kajak is in 2016 opgericht door het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Landelijk Kenniscentrum LVB in samenwerking met vier lidinstellingen. Wat is er sinds deze oprichting gedaan en wat zijn de plannen voor het komend jaar?

Marij Berghs en mede-auteurs besteden in hun bijdrage aandacht aan de rol van vaktherapie als onderdeel van FACT-LVB-behandelteams. Dit werd in een pilot-onderzoek tegen het licht gehouden. Het is volgens de auteurs een interessante ontwikkeling om interventies veel meer bij de mensen thuis te gaan inzetten.

Maaike van Rest en haar mede-auteurs doen, in navolging van het vorige nummer, verder verslag van onderzoek naar sociale informatieverwerking bij adolescenten met LVB-problematiek. Zij beschrijven de huidige stand van zaken van dit onderzoek en de plannen om het onderzoek door te trekken naar de diagnostiek en behandeling in de hulpverlening aan deze jeugd.

Er zijn ook twee bijdragen uit de praktijk. Frank Schalken beschrijft een digitaal hulpmiddel, VraagApp, waardoor cliënten snel en adequaat antwoorden kunnen krijgen op prangende en praktische vragen, zoals “Hoe kan ik bezwaar maken tegen een belastingaangifte?” en “Mijn telefoon laadt niet meer op.”

Hans Willemsen en Jolanda Douma doen verslag van de ervaringen die binnen Cordaan zijn opgedaan met psycho-educatie aan cliënten. Meer inzicht in hun eigen beperking, zo was de gedachte, zou cliënten met LVB-problematiek meer open doen staan voor hulp en ondersteuning. Sommige cliënten bleken echter zeer hardnekkig in het ontkennen van hun beperking.

Tot slot, Gertrude van den Brink, Zorgmanager van het Jaar 2018,  houdt in haar column een pleidooi om meer inzicht in de ontwikkeling van LVB-problematiek te verkrijgen: “Want hoe beter we de ontwikkeling van LVB begrijpen, hoe meer mensen tot bloei kunnen komen.”

Klik hier om het volledige nummer of de aparte artikelen te downloaden.

Share this Post

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*