Handreikingen Academische Werkplaats Kajak

De Academische Werkplaats Kajak, een samenwerkingsverband van Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Landelijk Kenniscentrum LVB, heeft de volgende handreikingen uitgebracht:

U kunt deze handreikingen downloaden via de pagina publicaties of door op bovenstaande link te klikken van de betreffende handreiking.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl