Handreiking voor het werken met kinderen met LVB in het basisonderwijs en thuis

SIGNALERING
Het signaleren van een LVB is lastig als een kind nog jong is. Pas vanaf ongeveer groep 5 kan er betrouwbaar iets over het functioneren van een kind worden gezegd. In de ‘Handreiking voor het werken met kinderen met LVB in het basisonderwijs en thuis’
leest u:

  • hoe vanaf groep 5 een LVB bij een kind relatief eenvoudig gesignaleerd kan worden
  • hoe daar vervolgens dieper onderzoek naar gedaan kan worden
  • hoe er op school en in de thuissituatie rekening mee kan worden gehouden.

SAF EN VALT
Voor het onderzoeken van een eerste vermoeden van een LVB bij een leerling in groep 5-8, kan de leerkracht de Schaal Adaptief Functioneren (SAF) invullen. De schaal bestaat uit 15 items en de uitslag geeft een eerste indicatie of de leerling mogelijk functioneert op het niveau van LVB.

Vervolgens is verdiepend diagnostisch onderzoek door een bevoegd diagnosticus mogelijk met de Verkorte Adaptief Leervermogen Test (VALT). De VALT bestaat uit 12 subtesten van verschillende intelligentietests en geeft inzicht in de sterkere en minder sterke kanten van het kind. Hierdoor kan er gerichter ondersteund worden en profiteert het kind meer van het onderwijs- of ondersteuningsaanbod.

PRAKTISCHE TIPS
In zowel de onderwijspraktijk als in de thuissituatie is er behoefte aan concrete aanbevelingen over hoe die individuele ondersteuning er uitziet als er sprake is van LVB. Ook die aanbevelingen staan in de handreiking beschreven. Bijvoorbeeld als het gaat om problemen met aandacht, werkgeheugen, inhibitie en plannen van werkzaamheden.

De handreiking is gemaakt in opdracht en met financiering van GGD Amsterdam en met inhoudelijke bijdragen en medefinanciering van het Landelijk Kenniscentrum LVB.

Handreiking voor het werken met kinderen met LVB in het basisonderwijs en thuis

De Schaal Adaptief Functioneren (SAF) kunt u, na beantwoording van een aantal vragen, kosteloos downloaden van de website van de Universiteit van Amsterdam.

 

Share this Post

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*