Handreiking beschermd wonen

Mensen met een licht verstandelijke beperking die (tijdelijk) ondersteuning in een beschermde woonomgeving nodig hebben, hebben moeite om passende ondersteuning te vinden. Om hier verandering in te brengen ontwikkelde bureau HHM in opdracht van het ministerie van VWS een handreiking waar ook het Landelijk kenniscentrum LVB LP201551-Handreiking-beschermende-woonomgeving-voor-mensen-met-LVB.pdf (447 downloads) input voor leverde.  Deze handreiking gaat in op:

  • Kenmerken van de doelgroep aan de hand van termen en criteria uit de wettelijke kaders.
  • Een aantal voorbeeldcliëntgroepen om de doelgroep meer ‘tot leven te brengen’.
  • Het wettelijk kader in relatie tot de ondersteuningsvraag.
  • De verantwoordelijkheid van gemeenten.
  • Voorbeelden van passend aanbod en advies over de organisatie ervan.
LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl