Handreiking Begeleiden van ouders met een licht verstandelijke beperking en multiproblematiek

In gezinnen waarvan een of beide ouders functioneren op licht verstandelijk beperkt niveau, gaat het grootbrengen van kinderen vaak niet vanzelf. Dit is nog meer het geval wanneer er  ook nog sprake is van ernstige bijkomende problematiek. Het blijkt namelijk dat deze bijkomende problematiek, en dus niet het licht verstandelijk beperkt functioneren op zich, samenhangt met meer problemen in de opvoeding van de kinderen.

Hierbij gaat het dan bijvoorbeeld om gezinnen waarin armoede, geweld, psychopathologie en een gebrek aan sociale steun voorkomen. Deze bijkomende problemen maken het lastiger om een kind goed op te kunnen voeden. Zij hebben hierbij vaak ondersteuning nodig.

Maar ook het ondersteunen van deze gezinnen gaat niet vanzelf; het vergt specifieke kennis, houding en vaardigheden van de gezinsbegeleiders. Zo is het voor deze professionals belangrijk om kennis te hebben van de verschillende risico- en beschermende factoren. Daarnaast dienen ze over vaardigheden te beschikken om de beschermende factoren te versterken en de risicofactoren te verminderen.
In deze handreiking presenteren we deze factoren, en andere inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, en proberen we de vertaalslag te maken naar de praktijk in de vorm van zo concreet mogelijke handelingsadviezen.

De handreiking is het resultaat van een beknopte literatuurstudie en drie expertmeetings die in najaar 2015 en zomer en winter 2016 zijn gehouden. Het document is tot stand gekomen vanuit de ontmoeting tussen verschillende professionals van organisaties, ingegeven door betrokkenheid bij en bevlogenheid over het onderwerp.

De Handreiking zelf is via deze link gratis te downloaden.

Share this Post

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*