Gluren bij de buren

Benieuwd hoe andere organisaties omgaan met integrale jeugdhulp? Kom dan ‘Gluren bij de buren’!

In dit project gaan professionals digitaal op bezoek bij een andere organisatie. Om te ontdekken hoe anderen werken, te reflecteren op de eigen werkwijze, te leren van elkaars ervaringen, innovatieve ideeën te delen of gezamenlijk in een vraagstuk over integraal werken te duiken.

Het Landelijk Kenniscentrum LVB, het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Het Nederlands Jeugdinstituut stimuleren gezamenlijk de ontwikkeling van integrale jeugdhulp. Bij een kijkje over de schutting wissel je van gedachten over hoe we integrale hulp (nog beter) vorm kunnen geven en breid je je netwerk uit.

Organisaties die meedoen worden vermeld in kennispublicaties van dit project en op het Platform Integrale specialistische jeugdhulp  waarin onze organisaties praktijkvoorbeelden delen van integrale specialistische jeugdhulp voor kinderen en gezinnen met ernstige en meervoudige problemen.

 

Hoe werkt Gluren bij de buren?

  • Wij helpen je aan een match en je gaat op (digitaal) bezoek.
  • Met een een kort telefonisch interview bespreken we vooraf wat je wilt bereiken met het bezoek.
  • Achteraf bespreken we in hoeverre dat is gelukt, dat werken wij uit en koppelen aan jou terug.
  • Na afloop van het project is er een digitale bijeenkomst waar deelnemers hun ervaringen met integrale jeugdhulp uitwisselen.

Download hier de uitnodiging Gluren-bij-de-buren-uitnodiging.pdf (91 downloads)    of meld je direct aan met een mail aan  Camilla Verschoore 


Kinderen en gezinnen met meervoudige en complexe problemen
hebben baat bij integrale hulp vanuit meerdere specialismen, zoals
jeugd- en opvoedhulp, jeugd-ggz, jeugd-LVB, verslavingszorg en
speciaal onderwijs. In het hele land ontwikkelen jeugdhulpprofessionals
integrale specialistische jeugdhulp. Met uitwisseling helpen we elkaar
verder bij het organiseren van vormen zodat deze kinderen en
gezinnen de best mogelijke zorg ontvangen.

 

 

 

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl