Gluren bij de buren

Benieuwd hoe andere organisaties omgaan met integrale jeugdhulp? Dat ontdek je met ‘Gluren bij de buren’!

In dit project gaan professionals (online) op bezoek bij een andere organisatie. Om te ontdekken hoe anderen werken, te reflecteren op de eigen werkwijze, te leren van elkaars ervaringen, innovatieve ideeën te delen of gezamenlijk in een vraagstuk over integraal werken te duiken.

Hoe doe je dat, samen kwetsbare gezinnen helpen?

Waar ligt de regie en hoe bouw je samen aan doelen en vertrouwen?

Dat waren de vragen die centraal stonden in de bezoeken bij ‘de buren’.

Inspiratiemeeting

Op 1 juli 2021 kunnen jeugdprofessionals gratis deelnemen aan een inspiratiemeeting om de waardevolle lessen en ervaringen te ontdekken die deze bezoeken opleverden. Daarnaast doe je meer inspiratie op met het 7-factorenmodel dat gebruikt kan worden bij integraal werken binnen de jeugdhulp en de implementatie van integrale jeugdhulp binnen Youké.

Download hier het programma of meld je direct aan 

 

Samen werken aan nog beter samenwerken
Het Landelijk Kenniscentrum LVB, het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Het Nederlands Jeugdinstituut stimuleren gezamenlijk de ontwikkeling van integrale jeugdhulp. Bij een kijkje over de schutting wissel je van gedachten over hoe we integrale hulp (nog beter) vorm kunnen geven en breid je je netwerk uit.

Organisaties die meedoen worden vermeld in kennispublicaties van dit project en op het Platform Integrale specialistische jeugdhulp  waarin onze organisaties praktijkvoorbeelden delen van integrale specialistische jeugdhulp voor kinderen en gezinnen met ernstige en meervoudige problemen.

Hoe werkte de bezoeken van  Gluren bij de buren?

  • Wij helpen je aan een match en je gaat op (digitaal) bezoek.
  • Met een een kort telefonisch interview bespreken we vooraf wat je wilt bereiken met het bezoek.
  • Achteraf bespreken we in hoeverre dat is gelukt, dat werken wij uit en koppelen aan jou terug.
  • Na afloop van het project is er een digitale bijeenkomst waar deelnemers hun ervaringen met integrale jeugdhulp uitwisselen.

 


Kinderen en gezinnen met meervoudige en complexe problemen
hebben baat bij integrale hulp vanuit meerdere specialismen, zoals
jeugd- en opvoedhulp, jeugd-ggz, jeugd-LVB, verslavingszorg en
speciaal onderwijs. In het hele land ontwikkelen jeugdhulpprofessionals
integrale specialistische jeugdhulp. Met uitwisseling helpen we elkaar
verder bij het organiseren van vormen zodat deze kinderen en
gezinnen de best mogelijke zorg ontvangen.

 

 

 

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl