Gluren bij de buren

Inspiratie opdoen voor en uitwisselen over integrale Jeugdhulp
Persoon gluurt over schutting met verrekijker

Tips van andere professionals

Hoe doe je dat, samen kwetsbare gezinnen helpen? Waar ligt de regie en hoe bouw je samen aan doelen en vertrouwen? Biedt jouw organisatie integrale hulp of wil je meer integraal gaan werken? Met het project Gluren bij de Buren kijken professionals digitaal mee met een collega-organisatie, om te leren, inspiratie op te doen en samen gedeelde vraagstukken aan te pakken.

Gluur-in

Op 14 april 2022 organiseerden we samen met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Nederlands Jeugdinstituut een ‘Gluur-in’, waarbij professionals in de jeugdhulp mee kijken met collega’s bij andere organisaties. Om te leren, inspiratie op te doen en samen gedeelde vraagstukken aan te pakken.

Drie eye-openers van deze inspirerende ochtend:

Krisje Hunfeld, (Gemeente Amsterdam) sprak over de Amsterdamse Maatwerk Methode: “Maatwerk is vaak goedkoper dan niets doen”.
“Lef, willen leren van fouten, goed omgaan met weerstand en doorzettingsvermogen” zijn belangrijke competenties voor leiders van integrale teams in de jeugdhulp. Dit hoorden we van Esther van der Meulen (Ipse de Bruggen), die vertelde over haar onderzoek hiernaar.

“We spreken van aanvullende hulp in plaats van specialistische hulp. Dan is er sprake van gelijkwaardigheid. Taal doet ertoe!” Dit was de boodschap van Soewena Smith (Lokalis en NJi) en Ilse Huisman (Spoor030), vanuit de samenwerking van hun organisaties.

En we zijn nog niet uitgegluurd, we werken aan een live Gluur-in over integraal werken.  

 

Op 14 april 2022 organiseerden we samen met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Nederlands Jeugdinstituut een ‘Gluur-in’, waarbij professionals in de jeugdhulp mee kijken met collega’s bij andere organisaties. Om te leren, inspiratie op te doen en samen gedeelde vraagstukken aan te pakken.

Drie eye-openers van deze inspirerende ochtend:

Krisje Hunfeld, (Gemeente Amsterdam) sprak over de Amsterdamse Maatwerk Methode: “Maatwerk is vaak goedkoper dan niets doen”.
“Lef, willen leren van fouten, goed omgaan met weerstand en doorzettingsvermogen” zijn belangrijke competenties voor leiders van integrale teams in de jeugdhulp. Dit hoorden we van Esther van der Meulen (Ipse de Bruggen), die vertelde over haar onderzoek hiernaar.

“We spreken van aanvullende hulp in plaats van specialistische hulp. Dan is er sprake van gelijkwaardigheid. Taal doet ertoe!” Dit was de boodschap van Soewena Smith (Lokalis en NJi) en Ilse Huisman (Spoor030), vanuit de samenwerking van hun organisaties.

En we zijn nog niet uitgegluurd, we werken aan een live Gluur-in over integraal werken.  

Video afspelen

Korte introductiefilm met de belangrijkste opbrengsten

Direct naar

Camilla

Camilla Verschoore

Voor vragen over Gluren bij de buren

Tel. 030 7400400

Eerdere opbrengsten

In dit project gingen professionals eerder al online op bezoek bij een andere organisatie. Om te leren van elkaars ervaringen en lessen, inspiratie op te doen bij innovatieve initiatieven of gezamenlijk in een vraagstuk over integraal werken te duiken.

De toen opgehaalde kennis is verwerkt in de praatplaat hieronder en in de rapportage.

Dit project is een samenwerking van het Landelijk Kenniscentrum LVB, het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Nederlands Jeugdinstituut gericht op kennisontwikkeling voor integrale jeugdhulprganisaties die meedoen worden vermeld in kennispublicaties van dit project en op het Platform Integrale specialistische jeugdhulp waarin onze organisaties praktijkvoorbeelden delen van integrale specialistische jeugdhulp voor kinderen en gezinnen met ernstige en meervoudige problemen.

Belang van integraal werken

Kinderen en gezinnen met meervoudige en complexe problemen
hebben baat bij integrale hulp vanuit meerdere specialismen, zoals
jeugd- en opvoedhulp, jeugd-ggz, jeugd-LVB, verslavingszorg en
speciaal onderwijs. In het hele land ontwikkelen jeugdhulpprofessionals
integrale specialistische jeugdhulp.

Met uitwisseling helpen we elkaar verder bij het organiseren van vormen zodat deze kinderen en gezinnen de best mogelijke zorg ontvangen.