Gamechanger of…?

De toekomst is aan de jeugd. Toch is 1 op de 12 jongeren in Nederland psychisch ongezond. De overheid is niet bij machte om de meest kwetsbare kinderen voldoende te beschermen. Het leven van een opgroeiend kind lijkt soms op een diagnoseplakboek van zorg- en hulpconsumptie. Dat vakmensen het moeilijk hebben horen, zien en lezen we steeds vaker.

Gamechangers?
Maar kan het ook anders? Nieuwe initiatieven laten een ander beeld zien; professionals die vol energie, creativiteit en compassie een nieuw landschap in het jeugddomein creëren. De deuren staan altijd open. Er zijn geen poortwachters. Alles is bespreekbaar. De drempels zijn weggenomen. Zijn zij de gamechangers van deze tijd? Daarover gaat de bijeenkomst “Gamechanger of…?” op maandag 2 maart in het kader van de lezingencyclus Opvoeden en opgroeien tussen wetenschap en praktijk.

Dichtbij jongeren
@ease is zo’n initiatief dat de ambitie vormgeeft om dichtbij jongeren integrale, multidisciplinaire hulp te bieden waarin professionals samenwerken. Het aanbod is sectoroverstijgend en voor alle jongeren van 12 tot 25 jaar. Jongeren kunnen gewoon binnenlopen: zonder afspraak, gratis en anoniem. Om te praten over studiestress, ruzie thuis, eenzaamheid, somberheid, onzekerheid, drugsgebruik of iets anders.

In dialoog
Tijdens deze lezing op 2 maart heeft u de gelegenheid om met ons heirover in gesprek te gaan. Wat zijn de drijvende krachten achter @ease en waarom lukt het hen wel om bij te dragen aan de psychische gezondheid van onze jeugd? Op zoek naar radicale nuancen in een dialoog met de professionals van het nieuwe landschap in het jeugddomein.

Organisatie
Dit is een bijeenkomst in het kader van de lezingencyclus ‘Opvoeden en opgroeien tussen wetenschap en praktijk’. Een initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut, de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut, het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, het Landelijk Kenniscentrum LVB, de NVO en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.

Praktische informatie
Datum:
2 maart 2020
Tijd:
16:00 – 17:30 uur (inloop vanaf 15:30). Aansluitend is er een borrel.
Locatie:
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Kosten:
Deelname is gratis

Meld je hier aan!

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl