Wzd op de werkvloer – Toepassen en voorkomen van onvrijwillige zorg in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg

Mag u medicatie door het toetje doen als een cliënt het anders weigert in te nemen? En mag u de deur op slot doen als een cliënt anders ’s nachts gaat dwalen? Het uitgangspunt van Wet zorg en dwang (Wzd) is ‘Nee, tenzij…’,  maar hoe praktisch uitvoerbaar zijn de eisen waar aan moet worden voldaan? Hoe voorkomt u dwang zoveel mogelijk in de praktijk? Welke mogelijkheden en dilemma’s brengt deze nieuwe wetgeving met zich mee? En op welke manier gaan u en uw collega’s om met complexe situaties?

Tijdens dit congres komen de volgende onderwerpen aan bod: Wet zorg en dwang – een overzicht; Onvrijwillige zorg, hoe werkt dat?; Ethische dilemma’s en praktische problemen voor de zorgprofessional.; Alternatieven voor vrijheidsbeperkingen en Casuïstiek uit de praktijk.

Voor meer informatie, klik HIER.


LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl