Werkgroep Schoolpsychologen: Verbinding Onderwijs en Zorg

Landelijk en regionaal wordt er hard gewerkt aan de versterking van de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd. Ook komende jaren is dit een belangrijk speerpunt met als doel om ervoor te zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Tijdens deze online werkgroep wordt ingegaan op de landelijke lijnen en programma’s die uitgezet zijn. Vervolgens wordt ingezoomd op een goed Good Practice en tijdens een paneldiscussie worden werkzame elementen besproken. Daarna ga je met elkaar in gesprek over de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk. Wat betekent dit voor ons eigen handelen? Waar zien we zelf kansen en mogelijkheden om bij te dragen aan een sterkere verbinding tussen onderwijs & zorg?

Voor meer informatie, klik HIER.


LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl