Sex onder je 25e VSO

Werkbijeenkomst op 28 maart 2019.

Er zijn signalen dat jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) extra kwetsbaar zijn voor seksuele risico’s, maar betrouwbare cijfers ontbraken tot nu toe. Daarom hebben Rutgers en Soa Aids Nederland in 2018 het onderzoek Seks onder je 25e ook uitgevoerd in het VSO cluster 3 en 4. De resultaten van dit onderzoek worden op 28 maart voor het eerst gepresenteerd.

Denk mee
Na de presentatie van de resultaten gaan we samen aan de slag. We interpreteren de uitkomsten en bedenken aan de hand hiervan wat er zou moeten gebeuren om de seksuele gezondheid van jongeren in het VSO te verbeteren. De uitkomsten van de middag vormen de basis voor een beknopt actieplan.

Wilt u alvast inspiratie opdoen? Klik hier voor het actieplan uit het reguliere Seks onder je 25e. Kijk ook op: www.seksonderje25e.nl voor het onderzoeksboek en het 103 vragen boekje.

Aanmelden
Stuur een mail naar Corona van Ginkel: cvanginkel@soaaids.nl. Deelname is gratis.
Klik hier voor informatie over de bereikbaarheid
Is deze middag ook interessant voor een collega? Stuur deze mail dan vooral door.

 Meer informatie?
Mail naar Jolijn Polet: jpolet@soaaids.nl
We hopen u op 28 maart te zien. We kijken uit naar een inspirerende middag!

Rutgers en Soa Aids Nederland


LKC LVB | Catharijnesingel 47 | 3511 GC Utrechts | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl