Webinar ‘Zorg en dwang in de gehandicaptenzorg’

Wanneer mag je in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking eigenlijk beslissingen overnemen en mensen behoeden voor gevaar of problemen? Waar ligt de grens tussen eigen regie en ingrijpen? Wat is je verantwoordelijkheid als zorgverlener?

In de Wet zorg en dwang is hiervoor een stappenplan beschreven, dat in het webinar aan de hand van verschillende voorbeelden wordt doorlopen. In twee sessies van 1,5 uur, met tussendoor huiswerkopdrachten aan de hand van eigen casuïstiek, worden de gevolgen van de Wzd voor jouw werk samengevat.

Voor meer informatie, klik HIER.


LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl