Webinar streetcare gezamenlijke aanpak jongerenproblematiek met aansluiting op hun leefwereld

Voor een stevige aanpak van jeugdproblematiek is een vernieuwde positionering nodig van het straathoekwerk en jongerenwerk. Hiervoor zal het meer richting de jeugdhulp moeten bewegen in zijn werkwijzen en methoden. Daarnaast is het van groot belang dat de mensen werkend in de jeugdhulp inzichten krijgen in de leefwereld van jongeren en de daarbij passende keuzes. De methodiek Streetcare voorziet in inzichten voor beide vakbroeders om nader tot elkaar te kunnen komen. Het doel is om gezamenlijk zorg te dragen voor een stevige positionering van het straathoekwerk/jongerenwerk in het stelsel van jeugdhulp. Ieder vanuit zijn eigen kracht.

Voor meer informatie, klik HIER.


LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl