Vervolgbijeenkomst ‘Aanpak en zorg voor slachtoffers van loverboys’

Samenwerking in onderzoek en hulpverlening is essentieel om de zorg voor slachtoffers van loverboys te verbeteren en de kennis hierover te vergroten. Matchen bij de kennisontwikkeling over slachtoffers van loverboys is nodig om meer uit onderzoeken te kunnen halen. Het is belangrijk om zorg te geven die echt bij die unieke jongere past. Dus matched care in plaats van hokjesdenken. Samenwerken is noodzakelijk om echt vooruitgang te boeken. Dat waren conclusies van de bijeenkomst Loverboys in 2019.

Vragen die toen naar voren kwamen waren: Hoe bereik je slachtoffers van loverboys en hoe begeleid je hen naar gepaste hulp? Hoe voorkom je verlies van kennis bij de overdracht van cliënten? Op donderdag 9 april 2020 vindt een vervolgbijeenkomst plaats. Er zal dan een update worden gegeven vanuit de lopende onderzoeksprojecten. Ook horen ze graag welke samenwerkingen er het afgelopen jaar zijn ontstaan of geïntensiveerd. Of aan welke samenwerking er juist behoefte is en hoe ze daarin kunnen faciliteren. Opgeven kan via deze link.

Voor meer informatie, klik HIER.


LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl