Verstandelijke beperking in de GGZ en/of jeugdzorg | Webinar

‘Ze zeggen ja, maar dóen het niet’, ‘Verstandelijke beperking komt bij ons niet voor; dat is een contra-indicatie’, ‘Het komt allemaal zo sociaal wenselijk over’, ‘Behandeling slaat steeds niet aan’.

Geluiden die hoorbaar zijn als er gesproken wordt over mensen met een verstandelijke beperking in de maatschappij en in hulpverlening die niet specifiek gehandicaptenzorg betreft. Er is tegelijkertijd sprake van een grote ‘verborgen’ groep mensen met een verstandelijke beperking.

Tijdens dit webinar krijg je meer zicht op hoe je een verstandelijke beperking kunt herkennen, maar vooral ook welke andere bril je op dient te zetten om het gedrag en problematiek van de cliënt te kunnen bekijken. Daardoor kan gedrag beter begrepen worden, en kun je je behandeling veel beter afstemmen op het individu of het systeem waar je mee te maken hebt.

Voor meer informatie, klik HIER.


LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl