Studiemiddag ‘Afstand en nabijheid in de zorg voor jongeren met een LVB’

In de zorg voor jongeren met een LVB doen zich regelmatig dilemma’s voor in de relatie tussen cliënt en begeleider. Mag je met de cliënt afspreken buiten je werktijd? Kun je je cliënt je directe werktelefoonnummer geven? Hoe ga je om met het contact met cliënten op sociale media? Onderhoud je contact met een cliënt die daarom vraagt wanneer de hulpverlenersrelatie is beëindigd? Hoe een gezonde werkrelatie kan worden vormgegeven is het onderwerp van deze studiemiddag.

Georganiseerd door het lectoraat Licht Verstandelijke Beperking en Jeugdcriminaliteit.


LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl