Seksuele uitbuiting | Webinar

De aanpak van seksuele uitbuiting is complex. Samenwerking tussen zorg en veiligheid is hierin essentieel . Veel organisaties en professionals spelen een belangrijke rol in het signaleren van mensenhandel en seksuele uitbuiting bij volwassenen en minderjarigen.

Deze webinar gaat in op de signalen en risicofactoren, maar ook op de vervolgstappen na signalering. Dit doen we samen met een ervaringsdeskundige.

Voor meer informatie, klik hier.


LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl