Residentieel Vakmanschap – Hoe maak je residentieel zinvol?

De aanpak van jongeren met gedragsproblemen brengt hun behandelaars, maar ook ouders thuis en leerkrachten op school niet zelden in een uitzichtloze situatie. Ouders en leerkrachten zijn soms ten einde raad en uiteindelijk komt bij de jongeren met de meest complexe problematiek een uithuisplaatsing in beeld. Het is niet altijd een dankbare taak om deze jongeren in de context van zo’n uithuisplaatsing te moeten behandelen. Toch is er alle reden om trots te zijn op het vakmanschap van de residentiële hulpverlener. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar op en er komt steeds meer kennis beschikbaar voor de aanpak van deze speciale groep jongeren die niet alleen behoefte heeft aan extra structuur en toezicht, maar ook aan liefdevolle zorg en bescherming.

Voor meer informatie, klik HIER.


LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl