Webinar – Psychotrauma bij kinderen en (jong)volwassenen

Dit webinar over het omgaan met psychotrauma bij jeugdigen en (jong)volwassenen is op zowel hulpverlening als het onderwijs gericht.

In het ochtenddeel staan drie ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk stil bij thema’s die ten grondslag liggen aan psychotrauma: Hoe herken je psychotrauma bij jonge mensen en welke bruikbare theorieën zijn bekend om hier sensitief mee om te gaan? Is het verstandig om traumabehandeling te starten of dient de nadruk te liggen op het ombuigen van de context naar een veilige situatie voordat de behandeling start? En wat is de rol van school, de thuisomgeving en begeleiders / behandelaars daar dan in? Hoe ziet een EMDR-behandeling in de thuissituatie eruit? Wat weten we van intergenerationele overdracht van (chronisch) trauma en hoe kun je daar op inspelen vanuit hulpverlening en/of onderwijs?

Daarna volgen in de middag twee praktijkgerichte deelsessierondes. Daarin wordt o.a. ingegaan op trauma-georiënteerde hulp binnen een (residentiële) LVB-setting.

Dit congres zal in een exclusief voor deelnemers toegankelijke online leeromgeving plaatsvinden.

Voor meer informatie, klik HIER.


LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl