Psychotrauma bij kinderen en (jong)volwassenen

Het congres over het omgaan met psychotrauma bij jeugdigen en (jong)volwassenen is in 2020 op zowel hulpverlening als het onderwijs gericht.

In het ochtenddeel staan drie ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk stil bij thema’s die ten grondslag liggen aan psychotrauma: Hoe herken je psychotrauma bij jonge mensen en welke bruikbare theorieën zijn bekend om hier sensitief mee om te gaan? Is het verstandig om traumabehandeling te starten of dient de nadruk te liggen op het ombuigen van de context naar een veilige situatie voordat de behandeling start? En wat is de rol van school, de thuisomgeving en begeleiders / behandelaars daar dan in? Hoe ziet een EMDR-behandeling in de thuissituatie eruit? Wat weten we van intergenerationele overdracht van (chronisch) trauma en hoe kun je daar op inspelen vanuit hulpverlening en/of onderwijs?

Daarna volgen in de middag twee praktijkgerichte deelsessierondes. Deelnemers maken vooraf tweemaal een keuze uit twee deelsessies, die het meest aansluiten op de eigen werksituatie. Tijdens deze deelsessies wordt ingegaan op trauma-georiënteerde hulp binnen een (residentiële) LVB-setting. Hoe ga je om met psychotrauma bij adoptiekinderen en vluchtelingen? Hoe kun je contextueel werken aan gehechtheid bij kinderen met psychotrauma? Hoe kan traumasensitief werken in een onderwijssetting gestalte krijgen met de nadruk op het aanleren van zelfregulatie?

Voor meer informatie, klik HIER.


LKC LVB | Catharijnesingel 47 | 3511 GC Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl