Psychiatrie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Congres op 5 juni 2019. Psychiatrische problematiek binnen de intra- en extramurale zorg.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis. Psychiatrische klachten worden door zorgverleners vaak niet herkend. Weet u welke signalen wijzen op een psychose, verslaving of stemmingsstoornis? En bij welke behandeling is uw cliënt met psychiatrische problematiek gebaat?

Dit congres wordt georganiseerd door Medilex.


LKC LVB | Catharijnesingel 47 | 3511 GC Utrechts | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl