Psychiatrie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis. Psychiatrische klachten worden door zorgverleners vaak niet herkend. Weet u welke signalen wijzen op een psychose, verslaving of stemmingsstoornis? En bij welke behandeling is uw cliënt met psychiatrische problematiek gebaat?

Herken de signalen van psychiatrische problematiek bij mensen met een verstandelijke beperking en bied de juiste ondersteuning!

Tijdens de achtste editie van het congres leren deskundige sprekers u meer over onder andere:

Hoe bouwt u medicatie af? Wat zijn de gevolgen voor het gedrag?
Wat kunt u doen om psychotische symptomen van uw cliënten te verminderen?
Welke signalen wijzen op een stemmings- of angststoornis?
Hoe gaat u het gesprek aan bij vermoedens van verslaving?

Dit congres wordt georganiseerd door Medilex.


LKC LVB | Catharijnesingel 47 | 3511 GC Utrechts | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl