ONLINE Zomercursus Triple problematiek: LVB, verslaving en een psychische stoornis

Veel hulpverleners krijgen te maken met triple problematiek (offtewel het samengaan van een LVB, verslaving en psychische stoornis). De zorg voor deze patiënten vraagt veel van hen. Er is nog maar weinig bekend over triple problematiek en richtlijnen voor diagnostiek en behandeling ontbreken. De vraag die in deze cursus centraal staat is hoe je goede zorg kunt leveren voor patiënten met triple problematiek. Aan de hand van wetenschappelijke informatie en praktijkervaring wordt omschreven waar het om gaat in de zorg voor patiënten met triple problematiek en worden handvatten gegeven voor de praktijk. Onderwerpen als communicatie en bejegening, begeleiding en behandeling, verwijzen en samenwerken passeren de revue.

De cursus is met name geschikt voor HBO-professionals door de praktische toepasbaarheid van de cursus.

Voor meer informatie, klik HIER.


LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl