Online Oogstdialoog Destigmatisering

Jeugdigen met psychische problemen hebben soms het gevoel vooral benaderd te worden op basis van hun diagnose. Ze roepen professionals op om hen meer als “mens” te zien. Ook vragen ze professionals zelf hun eigen kwetsbaarheid te tonen. Van professionele distantie naar professionele nabijheid. Hoe ziet dat er uit en hoe pas je dat nou goed toe? Het Regionaal Leernetwerk Jeugd Utrecht organiseert een online oogstdialoog over ‘destigmatisering van jeugdigen met psychische problemen’. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, de Nationale Jeugdraad (NJR) en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) hebben wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringskennis hierover ontwikkeld en gebundeld. In de bijsluiter zijn de belangrijkste conclusies en boodschappen van jongeren voor jeugdprofessionals weergegeven.
Tijdens de oogstdialoog komen de volgende vragen aan de orde:
a. Wat weten we op dit moment over het stigma op psychische problemen bij kinderen en jongeren?  Welke vragen zijn nog niet beantwoord?
b. Wat zouden alle (toekomstige) jeugdprofessionals over destigmatisering moeten weten?
c. Wat zouden alle (toekomstige) jeugdprofessionals op dit gebied moeten kunnen, durven en doen, of juist níet doen? Wat staat daarbij in de weg?
 
Aanmelden kan vóór 4 maart  op via regionaal-leernetwerk-jeugd-utrecht@hu.nl.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl