Masterclass Wet Zorg en Dwang (4e editie)

De nieuwe Wet Zorg en Dwang wordt van kracht in 2020 en beoogt kaders te scheppen voor het juist toepassen van onvrijwillige zorg en de versterking van de rechtspositie van cliënten.

Tijdens deze masterclass krijgt u de laatste informatie over deze wet en vooral wat de gevolgen zijn voor de zorg die u levert. Verder gaan we in op ethische aspecten en krijgt u handvatten voor het gunstig beïnvloeden van gedrag. Er is veel ruimte voor vragen en u kunt eigen casuïstiek inbrengen.

Voor meer informatie, klik hier.

Organisatie: Leids Congres Bureau.


LKC LVB | Catharijnesingel 47 | 3511 GC Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl