Masterclass: Meer begrip, minder dwang

Iedereen heeft recht op begrip. Dit duidt vooral op het feit dat als mensen in de war zijn we snel geneigd zijn tot het toepassen van maatregelen/ dwang/ uit- of opsluiten, terwijl we ons onvoldoende afvragen of wij zélf de cliënt eigenlijk wel begrijpen, wat wil de cliënt ons duidelijk maken? Wat doen we om mensen bij wie we nu dwang toepassen beter te begrijpen? En als we ze beter zouden begrijpen wat zouden we dan doen? Wat is het perspectief vanuit de rechten van de mens? Zijn we niet erg normatief over wat normaal is en wanneer je er wel of niet bij hoort? Ieder mens heeft recht op eigenheid/ anders zijn. Wat zijn onze onderliggende waarden?

Deze vragen komen in deze masterclass vanuit een breed perspectief aan bod.

Voor meer informatie, klik HIER.


LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl