LVB en Seksualiteit – tweedaagse training

Module 1. De kans op problemen, afwijkend en/of overschrijdend seksueel gedrag bij LVB is groot. Seksualiteit bij deze doelgroep verdient extra aandacht.

Waarom is de kans op seksuele gezondheid kleiner bij LVB? Wat kun je preventief doen om de seksuele gezondheid te bevorderen? Wanneer is seksueel gedrag zorgwekkend en welke interventies zijn dan passend? Hoe kun je seksuele hulp-en opvoedingsvragen herkennen en bespreekbaar maken? Hoe kom je gezamenlijk tot een handelingsperspectief? Hoe kun je gemakkelijker en positief met dit onderwerp omgaan?

In deze tweedaagse training krijg je antwoord op deze vragen en worden jouw professionele competenties met betrekking tot seksualiteit en LVB vergroot. Module 2 vindt plaats op 8 april 2020.

Georganiseerd door Centrum voor Educatie en Supervisie.


LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl