Learn & Share bijeenkomsten voor gemeenten

De bijeenkomsten zijn in de middag op donderdag 26 september en 10 oktober. Tijdens de bijeenkomsten staan per keer twee thema’s centraal.

Donderdag 26 september

• De overgang naar volwassenheid (Van 18-min naar 18-plus)
• Jongeren met een licht verstandelijke beperking en psychische problemen

Donderdag 10 oktober

• Gezinnen met meervoudige en complexe problematiek
• Specialistische ondersteuning van het voorveld

Voor meer informatie klik hier.


LKC LVB | Catharijnesingel 47 | 3511 GC Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl