Klik Webinar – Zorg en dwang in de gehandicaptenzorg

Wat houden de begrippen onvrijwillige zorg en ernstig nadeel uit de Wet zorg en dwang (Wzd) in? Hoe pas je de Wzd toe in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Wanneer mag je in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking eigenlijk beslissingen overnemen en mensen behoeden voor gevaar of problemen? Waar ligt de grens tussen eigen regie en ingrijpen? Wat is je verantwoordelijkheid als zorgverlener?

In de Wet zorg en dwang is hiervoor een stappenplan beschreven. Dat wordt in het webinar aan de hand van verschillende voorbeelden doorlopen.

Voor meer informatie, klik HIER.


LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl