Jaarlijks Congres – Multiprobleemgezinnen

4e editie, dit keer in het teken van de werkrelatie en communicatie.

Armoede, verslaving, criminaliteit, huiselijk geweld en opvoedingsonmacht zijn al lastige problemen als ze op zichzelf staan. Maar in sommige gezinnen komen meerdere van zulke problemen bij elkaar. Vaak speelt er binnen het gezin ook LVB- en / of psychiatrische problematiek.

Hoe sluit je aan bij mensen waarbij de cognitieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling en emotionele ontwikkeling zich in verschillende tempo’s voltrekt? Hoe houd je rekening met religieuze en culturele eigenschappen van migrantengezinnen? Hoe ga je om met de kansen en risico’s die social media met zich mee brengen? Hoe kun je een ouderbegeleidende positie innemen bij opvoedingsproblemen binnen multiprobleegezinnen?

Op deze en andere vragen geven de sprekers op dit congres hun antwoorden.

Voor meer informatie, klik HIER.


LKC LVB | Catharijnesingel 47 | 3511 GC Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl