Informatieverwerking en gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking | Webinar

Mensen waarbij de werking van het brein problematisch is, hebben vaak extra veel moeite zich in het dagelijks leven te handhaven. Als we hen willen ondersteunen is het zinvol ons te verdiepen in hoe het brein werkt én op wat voor manier dit kan afwijken.

Tijdens dit webinar wordt ingegaan op de werkingsprincipes van het brein vanuit het Neuro-Analytisch Redeneren (NAR), wat verdacht veel overeenkomsten heeft met boerenlogica; “het is nu eenmaal zoals het is, dus hiermee moeten we het doen”. Deze informatie wordt als gereedschap gebruikt om gedrag beter te begrijpen en om handvatten voor de dagelijkse praktijk te verkrijgen.

Voor meer informatie, klik HIER.


LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl