Congres Zorgmijders

Ruim 400.000 mensen in Nederland staan buiten de maatschappij. Zij kampen met beperkingen en multi-problematiek en hebben geen steunnetwerk. Zij voelen zich soms eenzaam en ongelukkig. Er is een grote kans op escalatie van problemen en verward gedrag. Deze mensen worden onvoldoende bereikt door reguliere hulpverlening. Ze hebben geen enkele houvast. Hoe bereik je deze groep en hoe geef je hen vertrouwen, hoop en inzichten, zodat er betere zorg verleend kan worden?

Tijdens het congres Zorgmijders wordt ingegaan op de onderwerpen:

  • Nieuwe wetgeving: wat betekenen de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte GGZ voor de hulp aan zorgmijders?
  • In de praktijk: vertrouwen winnen en behouden.
  • Ervaringsdeskundige: welke rol speelt schaamte bij het mijden van zorg?
  • Kennissessies: hoe bereik je de verschillende groepen die zorg mijden?
  • Ethische vraagstukken verzorgd door prof. dr. Marian Verkerk:
    zonder vertrouwen lukt het niet!

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl