Internationaal seminar Guidance to the labour market

Europees contactseminar over samenwerking tussen Europese organisaties die werken aan arbeidsmarkttoeleiding van kwetsbare volwassenen. Na het seminar zijn deelnemers op de hoogte van de mogelijkheden om internationaal samen te werken en is hun Europese netwerk verbreed. De focus zal liggen op de volgende doelgroepen:

–  jongvolwassenen die buiten het reguliere onderwijs vallen en geen werk hebben;
–  volwassenen met een licht verstandelijke beperking;
–  volwassenen met beperkte basisvaardigheden.

Dit seminar is bedoeld voor organisaties die zich inzetten voor het toeleiden van deze volwassenen naar de arbeidsmarkt.
De voertaal is Engels.

Georganiseerd door het Nationaal Agentschap Erasmus+ met steun van de Europese Commissie.


LKC LVB | Catharijnesingel 47 | 3511 GC Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl