De ontmoeting tussen twee werelden: geef mij je hand.

Symposium van Amerpoort voor geestelijk verzorgers en gedragswetenschappers.

Gedragswetenschappers (orthopedagogen en psychologen) en geestelijk verzorgers hebben de gezamenlijke taak om een persoon met een verstandelijke beperking in zijn culturele, levensbeschouwelijke en – persoonlijke – historische context te plaatsen.
Doel van het symposium is de ontmoeting tussen de hulpverlener (begeleider, geestelijk verzorger, therapeut) met de cliënt beter te laten verlopen.


De ontmoeting tussen twee werelden: geef mij je hand.
LKC LVB | Catharijnesingel 47 | 3511 GC Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl