Congres Wijkteams – Extra editie – Integraal werken in de wijk

Met de overgang van taken van Rijk naar gemeenten in 2015 was één van de doelen integraal werken. Maar wat betekent dit in de praktijk? Wat werkt wel en niet? Hoe kunnen we samenwerken aan veerkracht, het vergroten van zelfregie en participatie? Hoe stimuleer je netwerken?

Deze dag worden eerst de uitdagingen en financiële aspecten waar je mee te maken krijgt bij integrale samenwerking uiteengezet. Vervolgens wordt praktisch ingegaan op hoe je omgaat met die uitdagingen en hoe je integrale samenwerking kan bevorderen. Het project integrale samenwerking in de wijk komt met tools en werkwijzen hoe hier mee om te gaan. In de kennissessies wordt verdieping gegeven door best practices van voorbeelden die succesvol en minder succesvol zijn. Aan het einde van deze congresdag geeft de tekentolk door middel van een tekening een samenvatting van de dag.

Voor meer informatie, klik HIER.


LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl