Congres – Werken met armoede problematiek

Armoede is een veelvoorkomend probleem in ons land.

Wie als hulpverlener met armoede te maken krijgt, denkt al snel aan een laag inkomen en geldproblemen. Dat is natuurlijk een belangrijk aspect van armoede, maar nog lang niet het hele plaatje. In veel gevallen is er tenslotte ook sprake van kansarmoede en netwerkarmoede.

Armoede is een enorm belangrijk thema in het werken met kwetsbare mensen. Vaak worden er met gezinnen allerhande doelen gesteld met betrekking tot de opvoedingssituatie, relatieproblemen, psychische problemen of verslavingsproblematiek. Maar hoe reëel is het om van mensen te verwachten dat ze bezig zijn met hun opvoedstijl wanneer hen een huisuitzetting als gevolg van een huurschuld boven het hoofd hangt? Of om aan hun psychische overvraging te werken wanneer er geen steunend sociaal netwerk is? Armoede werkt dus door in alle andere problemen die mensen ervaren, maar ook in de slagingskansen van de hulpverlening.

Op dit congres delen experts uit wetenschap en praktijk hun inzichten, werkwijzen en adviezen ten aanzien van deze problematiek.

Voor meer informatie, klik HIER.


LKC LVB | Catharijnesingel 47 | 3511 GC Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl