Congres Verstandelijk Gehandicaptenzorg

Het Nursing congres Verstandelijk Gehandicaptenzorg gaat in op actuele vraagstukken in de verstandelijk gehandicaptenzorg en op het optimaal begeleiden van cliënten met een verstandelijke beperking.

Onderwerpen die op 12 februari aan bod komen:

  • Actualiteiten in de verstandelijk gehandicaptenzorg
  • Interactie met de verstandelijk beperkte cliënt
  • Het levenseinde bij mensen met een verstandelijke beperking
  • Klinisch redeneren bij mensen met een verstandelijke beperking
  • Stappenplan Wet zorg en dwang

Voor meer informatie, klik HIER.


LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl