Congres Topsprekers in het sociaal domein

Voor deze eerste editie van het congres Topsprekers in het sociaal domein zijn vier topspecialisten uit het sociaal domein uitgenodigd om hun visie te geven op actuele thema’s in het sociaal domein. De hulpverlening is de afgelopen jaren vergaand veranderd. Meer nadruk ligt op de zelfstandigheid van cliënten en op een gelijkwaardige relatie tussen hulpverlener en cliënt. Daarnaast speelt eenzaamheid een grote rol in het leven van mensen. En zijn er nieuwe betekenissen gekoppeld aan de term “kwetsbaar”. Tijdens het congres wordt dieper ingegaan op de volgende thema’s:

  • Zorgmijders: een ethische casus. Zonder vertrouwen lukt de hulpverlening niet!
  • Kennis over het verlies van een dierbare vermindert eenzaamheid
  • Seksueel geweld:  het verhaal van een ervaringsdeskundige
  • Moderne gestalten van kwetsbaarheid

Voor meer informatie, klik HIER.


LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl