Congres Sociale Uitsluiting – Herkennen, aanpakken, doorbreken!

Sociale uitsluiting is een groeiend probleem. In Nederland doen 680.000 mensen – 4% van de beroepsbevolking – niet mee. Zij kampen met een opeenstapeling van problemen, hebben een slechte leefsituatie én zijn ontevreden over hun leven.

Tijdens het Congres Sociale Uitsluiting stellen we de vragen: Wat is de invloed van onze veranderende maatschappij en wat betekent dit in de praktijk? Welke interventies kun je toepassen? Aan de hand van casussen en ervaringen krijg je inzicht in de wisselwerking van sociaal medisch verval en uitsluiting door armoede. Tijdens het gehele programma worden praktische voorbeelden gegeven, is er ruimte voor interactie én is er volop ruimte om je uitdagingen en ervaringen te delen.

Je keert aan het einde van de dag huiswaarts met concrete handvatten om sociale uitsluiting te voorkomen en aan te pakken.

Voor meer informatie, klik HIER.


LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl