Congres Seksuele uitbuiting onder extra kwetsbaren verdient integrale inzet en expertise!

Seksuele uitbuiting van mensen is mensenhandel. Meisjes, maar ook jongens zijn hier slachtoffer van. Koraal vindt dat ieder slachtoffer de behandeling moet krijgen die nodig is. Op maat! Om veiligheid te bieden, het trauma te verwerken, kwetsbaarheid te verlagen en om zo snel als mogelijk weer deel te kunnen nemen aan de samenleving. Koraal vraagt hier extra aandacht voor. Wij willen samen met anderen goede behandeling bieden en mensenhandel bij deze doelgroep voorkomen. Koraal organiseert daarom een symposium rondom mensenhandel van mensen met een LVB.

Klik hier voor meer informatie over het congres en de wijze van aanmelden.


LKC LVB | Catharijnesingel 47 | 3511 GC Utrechts | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl